top of page

- מיכל מאור -

"הבנתי שיש דרך אחרת שבה אני יכולה להיות יצירתית, להגשים ולעשות את מה שאני הכי אוהבת ולהרוויח הרבה יותר. שיש דרך שאני יכולה למנף את עצמי ואת מי שמצטרף אלי לעסק"

דרגת PMD

בחזרה לכל סיפורי ההצלחה

bottom of page